សៀងហៃ ខូរ៉េវ៉ាយ អ៊ីនដឹសទ្រី ខូអិលធីឌី

ម៉ាស៊ីនលួសបន្លាល្បឿនលឿន

  • ម៉ាស៊ីនលួសបន្លាល្បឿនលឿន

    ម៉ាស៊ីនលួសបន្លាល្បឿនលឿន

    ម៉ាស៊ីនលួសបន្លាល្បឿនលឿនត្រូវបានប្រើដើម្បីផលិតលួសបន្លា ប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយសម្រាប់មុខងារការពារសុវត្ថិភាព ការពារជាតិ ការចិញ្ចឹមសត្វ របងសួនកុមារ កសិកម្ម ផ្លូវល្បឿនលឿន។ល។