សៀងហៃ ខូរ៉េវ៉ាយ អ៊ីនដឹសទ្រី ខូអិលធីឌី

ម៉ាស៊ីនបង្កើត CZ Purlin

  • ម៉ាស៊ីនបង្កើតវិល C/Z Purlin

    ម៉ាស៊ីនបង្កើតវិល C/Z Purlin

    ម៉ាស៊ីនបង្កើតវិល C/Z Purlinទទួលយកដ្រាយប្រអប់លេខ;ប្រតិបត្តិការម៉ាស៊ីនមានស្ថេរភាពជាងមុន;វាទទួលយកការកាត់ទម្រង់ក្រោយដើម្បីធានាគុណភាពរបស់ផលិតផល និងជៀសវាងការខូចទ្រង់ទ្រាយច្រក។