សៀងហៃ ខូរ៉េវ៉ាយ អ៊ីនដឹសទ្រី ខូអិលធីឌី

ម៉ាស៊ីនក្រឡុកត្រជាក់

  • ម៉ាស៊ីនក្រឡុកត្រជាក់

    ម៉ាស៊ីនក្រឡុកត្រជាក់

    សេចក្តីផ្តើម៖ 

    ម៉ាស៊ីនក្រឡុកត្រជាក់ ប្រតិបត្តិការសាមញ្ញ ឆ្លាតវៃ និងប្រើប្រាស់បានយូរ។

    របារដែកឆ្អឹងជំនីរត្រជាក់ត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងអគារលំនៅដ្ឋាន និងសាធារណៈ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ។