សៀងហៃ ខូរ៉េវ៉ាយ អ៊ីនដឹសទ្រី ខូអិលធីឌី

កាត់ទៅបន្ទាត់ប្រវែង

  • កាត់ទៅបន្ទាត់ប្រវែង

    កាត់ទៅបន្ទាត់ប្រវែង

    បន្ទាត់កាត់ទៅប្រវែងដែលប្រើសម្រាប់ uncoiling, leveling និងកាត់ coil ដែកចូលទៅក្នុងប្រវែងដែលត្រូវការនៃសម្ភារៈសន្លឹកផ្ទះល្វែងនិង stacking.It សមរម្យសម្រាប់ដំណើរការដែករមូរត្រជាក់និងក្តៅ, coil, galvanized steel coil, silicon steel coil, stainless របុំដែក ខ្សែអាលុយមីញ៉ូម ល. ចូលទៅក្នុងទទឹងខុសៗគ្នា ទៅតាមតម្រូវការផលិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ និងកាត់ផងដែរ។